Luận văn “Liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam”

15.000 

Còn hàng

Luận văn “Liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam

1.  Tính cấp thiết của đề tài
Sau 25 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong, đặc biệt là thu hút FDI từ các tập đoàn đa quốc gia. Các MNCs đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống dân cư. Tuy nhiên, giá trị gia tăng do MNCs mang lại cho nền kinh tế Việt Nam còn thấp, chuyển giao công nghệ chậm, chưa xứng với kỳ vọng. Điều này được cho rằng là do liên kết lỏng lẻo giữa MNCs với doanh nghiệp trong nước.

Vì vậy, lựa chọn đề tài: “Liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam:Nghiên cứu trường hợp SamSung” nhằm nghiên cứu một cách sâu sắc thực trạng mối liên kết giữa các MNCs với doanh nghiệp trong nước và đưa ra giải pháp khả thi giúp tăng cường mối liên kết dọc giữa MNCs và doanh nghiệp trong nước.

2.  Tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu. Các nghiên cứu này đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước. Trong luận văn, tác giả đã hoàn thiện hơn cơ sở lý luận về liên kết dọc giữa MNCs và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam, phân tích thực trạng liên kết dọc giữa MNCs và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp SamSung, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường liên kết dọc giữa MNCs và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam.

3.  Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là nghiên cứu thực trạng liên kết dọc giữa MNCs và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp SamSung để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường liên kết dọc giữa MNCs và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam.

4.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là liên kết dọc giữa các MNCs và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 – 2013.

5.  Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng nghiên cứu định tính, thu thập thông tin thông qua nguồn thứ cấp và phỏng vấn sâu, điều tra mẫu.

6.  Đóng góp của luận văn
Luận văn có những đóng góp sau:
Thứ nhất: luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam.
Thứ hai: tác giả đã phân tích được thực trạng liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam. Chỉ ra được hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của liên kết dọc giữa SamSung và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam.
Thứ ba: Đưa ra được các giải pháp nhằm tăng cường liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước.
7.            Bố cục của luận văn
Luận văn kết cấu gồm 3 chương: chương 1: Cơ sở lý luận về liên kết dọc của tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước, Chương 2: Thực trạng liên kết dọc của tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam, Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường liên kết dọc của tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam.

Reviews


Be the first to review “Luận văn "Liên kết dọc giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam"”

*

Liên hệ
Quý khách liên hệ theo số 0912345678 để được hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ hoặc khi cần hỗ trợ về mua hàng.
Menu

Giỏ hàng

Close

Không có sản phẩm nào

Không có sản phẩm nào