Luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản “

12.000 

Còn hàng

Mã: THS1483 Danh mục:

Luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

Khủng hoảng tài chính toàn cầu trong giai đoạn 2008-2009 đã tác động đến kinh tế Việt Nam trên nhiều khía cạnh từ hoạt động xuất khẩu; đầu tư trực tiếp nước ngoài; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; thị trường tài chính tiền tệ; thương mại, du lịch; an sinh xã hội. Năm 2011, trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính, nợ công toàn cầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam làm cho lạm phát và mặt bằng lãi suất ở mức cao, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã thi hành chính sách thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Chính sách này đã tác động trực tiếp đến thị trường Bất động sản vốn đã gặp nhiều khó khăn. Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, các dự án đầu tư ồ ạt không theo kế hoạch trước đó giờ đây để lại hậu quả cho nền kinh tế với khối lượng lớn hàng tồn kho bất động sản.

Những bất ổn trong thị trường bất động sản đã nhanh chóng lan truyền sang các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu tín dụng nói chung và nợ xấu tín dụng Bất động sản nói riêng tiếp tục tăng cao gây tắc nghẽn hoạt động của hệ thống ngân hàng và cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Trước tình hình đó, chất lượng tín dụng đặc biệt là chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản của ngân hàng đang là vấn đề quan tâm hàng đầu nhằm tạo sự tăng trưởng tín dụng một cách an toàn, ổn định, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nói riêng cũng như nền kinh tế – xã hội Việt Nam nói chung. Xuất phát từ nhận thức về ảnh hưởng của chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng cùng sự phát triển của nền kinh tế và thực tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” với mong muốn giải quyết những vấn đề đang được quan tâm đó. Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát là cụ thể hóa lý luận chung về chất lượng tín dụng bất động sản, các tiêu chí đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bất động sản; sử dụng lý luận vào thực tiễn để đánh giá chất lượng tín dụng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn dữ liệu chủ yếu từ các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo về tín dụng bất động sản, Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam từ năm 2009 – 2013, và các dữ liệu thu thập được từ bên ngoài để đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng BĐS của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam từ đó tìm ra những điểm thành tựu, những điểm còn tồn tại và xác định nguyên nhân để đưa ra được giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại. Phạm vi đề tài nghiên cứu chất lượng tín dụng bất động sản trên phương diện cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong thời gian từ năm 2009 – 2013.

Luận văn đã chỉ ra những vấn đề bất cập ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng bất động sản và đề ra nhóm giải pháp hướng đến các nội dung sau: (1) Hoàn thiện Quy trình tín dụng; (2) Tăng cường huy động vốn trung và dài hạn; (3) Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng; (4) Điều chỉnh cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế; (5) Xây dựng Phòng thẩm định Bất động sản và Phòng Quản lý rủi ro vững mạnh; (6) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn nghiên cứu có kết cấu gồm 3 phần:

Chương 1: Lý luận chung về chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

  1. Nội dung luận văn

Chương 1: Lý luận chung về chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại ngân hàng thương mại

Nội dung chương đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tín dụng bất động sản và chất lượng tín dụng bất động sản, sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng bất động sản, từ đó đưa ra các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bất động sản và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng bất động sản tại ngân hàng thương mại.

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.Xuất phát từ khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mại, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS. Theo đó, tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS là việc ngân hàng cấp vốn cho khách hàng căn cứ vào mục đích vay vốn của khách hàng liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS.Tín dụng bất động sản có những đặc trưng như: thị trường tín dụng BĐS thường là thị trường tín dụng dài hạn; người đi vay thường giải ngân theo tiến độ của dự án; giá trị và tình trạng của tài sản đảm bảo là yếu tố quan trọng để ngân hàng ra quyết định cho vay; tín dụng BĐS là một trong những hình thức rủi ro nhất trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sự phát triển an toàn và lợi nhuận trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chất lượng tín dụng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý vi mô và vĩ mô. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS không chỉ có ý nghĩa đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM mà còn có quan hệ mật thiết với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội.

Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng bất động sản tại ngân hàng bao gồm: chỉ tiêu tổng dư nợ tín dụng BĐS, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng BĐS, tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS so với tổng dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tín dụng BĐS, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng BĐS, tỷ lệ thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng BĐS. Các chỉ tiêu này phản ánh việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với sự phát triển nền kinh tế cùng với các chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn và lợi nhuận trong hoạt động tín dụng BĐS của ngân hàng.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng BĐS bao gồm nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. Nhân tố khách quan bao gồm các nhân tố thuộc môi trường kinh tế – xã hội như môi trường kinh tế, môi trường chính trị – pháp lý, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên và các nhân tố từ phía khách hàng như năng lực kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng, năng lực quản lý và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, đạo đức của khách hàng, uy tín của khách hàng. Những nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng bao gồm chính sách tín dụng, công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, quy trình tín dụng, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hệ thống thông tin tín dụng, hệ thống công nghệ ngân hàng.

Reviews


Be the first to review “Luận văn "Nâng cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản "”

*

Liên hệ
Quý khách liên hệ theo số 0912345678 để được hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ hoặc khi cần hỗ trợ về mua hàng.
Menu

Giỏ hàng

Close

Không có sản phẩm nào

Không có sản phẩm nào