Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần

15.000 

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Nam

Còn hàng

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển tỉnh Hà Nam

Từ trước đến nay, cũng đã có một số công trình khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu vấn đề quản trị rủi ro tại một số Ngân hàng thương mại. Một số tác phẩm tiêu biểu như:

2.1Một ấn bản được công bố năm 2012 của PlaNet Financeliên quan đến các vấn đề quản lý tài chính vi mô (Microfinance Risk Management Interview Series) trong đó có đề tài liên quan đến Ngân hàng phát triển Trung Quốc (CDB): “Perspectives on Risk Management From a Policy Bank” (“Nhận thức về Quản lý rủi ro từ một Ngân hàng Chính sách”). Theo đó, ấn bản đã nêu được việc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) đã xác định những rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt hiện tại và trong tương lai 5 năm tiếp theo như: rủi ro chính sách, rủi ro do quản trị doanh doanh nghiệp, rủi ro do sự đa dạng của các khách hàng, rủi ro do sự tập trung trong cho vay,… Trong đó, vấn đề liên quan đến rủi ro chính sách được CDB đặc biệt quan tâm. Qua những gì mà ấn bản của PlaNet Finance đề cập có thể thấy CDB có nhứng nét tương đồng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Khi mà những chính sách của Việt Nam cũng là một trong những rào cản, cũng như nguyên nhân gây đến rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng. Bên cạnh đó, hiện nay Ngân hàng Phát triển Việt Nam hiện cho vay theo chủ trương của Chính phủ nên việc cho vay có sự tập trung rất lớn vào một số ngành nghề theo chính sách cho vay đầu tư của Nhà nước nên khi có rủi ro hệ thống xảy ra thì sẽ gây ra hậu quả khá lớn.

2.2 Giáo sư Ruth Taplin chủ biên của cuốn “Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the USA”, cuốn sách nói về “Quản trị rủi ro và đổi mới ở Nhật Bản, Anh và Mỹ”. Theo đó, trong nghiên cứu có nói đến Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) về những thay đổi trong quản trị rủi ro tại Ngân hàng này: DBJ đã đề ra những quy luật trong vấn đề quản lý tài chính của mình và quan hệ với các Nhà đầu tư mà Ngân hàng này cho vay. Cũng tương tự như Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là một tổ chức của Chính phủ và hoạt động theo một số nguyên tắc của Chính phủ Nhật Bản đề ra. Ngân hàng tập trung cho vay đối với các ngành công nghiệp và kỹ thuật góp phần thúc đẩy sự phát triển của Nhật Bản. Nghiên cứu cũng chỉ ra những thay đổi trong cách thức hoạt động nói chung cũng như thay đối trong công tác quản trị rủi ro nói riêng của DBJ trong thời gian vừa qua. Trong đó, đánh giá cao sự nổ lực thay đổi trong mục tiêu chiến lược, đề ra những chính sách tài chính đặc biệt, phù hợp với những mục tiêu mà DBJ hướng đến. Đặc biệt, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) còn chủ động thay đổi về cơ chế hoạt động của mình, từ việc phụ thuộc rất lớn vào các chính sách của Nhà nước cũng như của các bang mà mình hoạt động, DBJ đã hình thành cơ chế tự chủ và độc lập đối với các quy định của các bang và Chính phủ Nhật Bản. Nhờ vậy mà công tác quản trị rủi ro của DBJ trong những năm gần đây được tăng cường hơn rất nhiều. Cụ thể, trong năm 2014 và những năm vừa qua, DBJ đạt được những đánh giá rất tốt từ phía chuyên gia: Xếp hạng tín dụng của DBJ luôn ở mức cao, vừa qua Cơ quan Đánh giá tín dụng Nhật Bản (JCR) đã đánh giá DBJ đạt AAA mức độ cao nhất trong thang đánh giá.

2.3 Tác giá Võ Tiến Dũng với nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Chi nhánh NHPT Quảng Bình”. Theo đó, nghiên cứu chỉ ra rằng, nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước thực sự có một vai trò to lớn trong việc đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư phát triển phục vụ sự nghiệp  phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thể hiện được hoạt động chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là tín dụng, do đó rủi ro tín dụng cũng là lớn nhất trong hoạt động của Ngân hàng. Rủi ro tín dụng thể hiện ở hai mức độ: Không thu hồi nợ đúng hạn; Mất vốn của Nhà nước do người đi vay phá sản. Để hạn chế rủi ro tín dụng, ngoài việc hoàn thiện công tác quản lý, ngân hàng cần phải vận dụng tốt các giải pháp: phân tán rủi ro, đồng tài trợ, bảo lãnh ngân hàng… Nghiên cứu chỉ đưa ra các giải pháp mà chưa thể hiện được vai trò cũng như cách thức thực hiện các giải pháp là như thế nào, bên cạnh đó rủi ro tín dụng không chỉ thể hiện ở hai mức độ như nghiên cứu đã nêu ra., việc phân loại rủi ro tín dụng cần phải phân tích kỹ và rõ ràng, do đây là một khâu quan trọng trong quy trình quản trị rủi ro là phòng ngừa và phát hiện rủi ro. Tuy nhiên, dưới góc độ nghiên cứu “nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển” của mình đề tài đã cơ bản hoàn thiện nhưng cần đi sâu hơn nữa về công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng Phát triên để thể hiện được mức độ hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn đó.

Có thể nói, các công trình nghiên cứu trên đây đề cập dưới nhiều  góc độ nghiên cứu khác nhau về rủi ro, cũng như quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại nói chung, chưa có công trình nào nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Hà Nam Vì vậy, đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Hà Nam” có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay và không trùng lặp với nội dung các công trình đã nghiên cứu trước đây.

Reviews


Be the first to review “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần”

*

Liên hệ
Quý khách liên hệ theo số 0912345678 để được hỗ trợ tốt nhất khi sử dụng dịch vụ hoặc khi cần hỗ trợ về mua hàng.
Menu

Giỏ hàng

Close

Không có sản phẩm nào

Không có sản phẩm nào